Домашні завдання з англ. мови у 2 класі на лютий

Урок 39. Дата

Домашнє завдання:

1)вивчити нові слова:
-scared [скеед] – зляканий
-ready [реді] – готовий

2)Повторити всі вивчені букви.

3)Виконати вправу для читання на ст. 83: тренуватися читати слова, словосполучення й речення англійською мовою:
[ай: ай, хай, найн, файн, тайм, файв, найс, май, флай

1) май бег найн догз
май кап файв капс
май дол. сікс фрогз

2) хай! ай ем тім. ай ем найн. зіс із май дог. іт із біг енд найс. ай лайк май дог]

4)Потренуватися утворювати стверджувальні, заперечні і питальні речення з модальним дієсловом can. (Див. Попередні уроки)

Урок 40. Дата

Домашнє завдання:

1)вивчити нові слова й фрази:
-a birthday [е бьоздей] – день народження
-It is my birthday! [іт із май бьоздей] – Це мій день народження!

2) Повторити всі вивчені букви.

1)Виконати вправу для читання на ст. 85: тренуватися читати слова й речення англійською мовою:
[оу: оу, ноу, гоу, хелоу, клоуз, хоум

1) хелоу! ай ем ен. ай ем біг. ай ем тен. хі із тім. хі із нот біг. хі із файв.

2)– хелоу, ен!
-хелоу, тім! летс гоу хоум.
-оу, ноу! летс гоу ту томз.]

2)Вивчити віршик на ст. 85
[- грін, браун, блек, блу
ворс йо нейм?
хау олд а ю?
-вайт, пінк, єлоу, грей.
май неймз тім.
айм файв тудей!]

Урок 41. Дата

Домашнє завдання:

1)вивчити нові слова й фрази:
-a birthday party [е бьоздей паті] – свято, присвячене дню народження
-a garden [е гаден] – сад
-Happy birthday! [хепі бьоздей] –З Днем народження!

2)Вивчити букву Ww [дабл ю].

3)Прописати букву Ww у зошиті.

4)Виконати вправу для читання на ст. 87: тренуватися читати слова, словосполучення й речення англійською мовою:
[ей: нейм, кейт, джейн, тейк, тейбл, мейк, ест

1) ейт капс кейт – кет
ейт долз кейк – кен
ейт тейблз мейк – мен
ейт неймз

2) зіс із кейт. зет із кейтс тейбл. зе кейк із он зе тейбл. тейк зе кейк, кейт.

3) хелоу, май нейм із алекс. ай ем ейт. ай кен джамп енд ай кен свім

4) хелоу, май нейм із Джейн. Джейн із е найс нейм.]

Урок 42. Дата

Домашнє завдання:

1)вивчити нові слова:
-a candle [е кендл] – свічка
-a cake [е кейк] – торт
-a teddy bear [е теді беа] – ведмедик

2)Вивчити букву Zz [зед].

3)Прописати букву Zz у зошиті.

4)Виконати вправу для читання на ст. 89: тренуватися читати текст англійською мовою:
[хелоу, май нейм із джейн. ай ем ейт. ай кен мейк е кейк. май кейк із он зе тейбл. іт із біг енд найс. зе кап із он зе шелф. іт із ред. зіс із пем. пем із май дол.
- пем, тейк зе кап. ю кен сі тет зе тейбл.]

5) Виконати вправу на ст. 89: порахувати свічки на торті і скласти відповідне речення за зразком: Look, ten candles are on the cake. [лук, тен кендлз а он зе кейк] – Подивись, десять свічок на торті.

Урок 43. Дата

Домашнє завдання:

1)вивчити нові слова й фрази:
-paints [пеінтс] – фарби
-a jack-in-the-box [е джек-ін-зе-бокс] – Джек-стрибун
-open and see [оупен енд сі] – відкрий і подивись
-I like… [ай лайк] – мені подобається…

2) Потренуватися розповідати англійський алфавіт.

3)Виконати вправу для читання на ст. 91: тренуватися читати слова й речення англійською мовою:
[ей: зей, грей, дей, тудей
ой: той, бой
1) е бой – бойз 2) зіс із е той. іт із ред.
е той –тойз зет із е бокс. іт із грей.

3) зіс із мекс. зет із том. зей а бойз. зей кен плів тудей.]

Урок 44. Дата

Домашнє завдання:

1) Потренуватися ставити запитання за зразком: Do you like this cat? [ду ю лайк зіс кет] – Тобі подобається цей кіт? І давати короткі відповіді на них: Yes, I do. [єс, ай ду] – Так.

2) Виконати вправу для читання на ст. 93: тренуватися читати слова й речення англійською мовою:
[і: грін, міт, сі, сліп
с: срі, сенк ю

1)– ай сі зе дол. Ін. зе бокс. іт із найс. із іт йо дол, кейт?
-єс, іт із. ю кен тейк іт.
-сенк ю.

2)– міт, бен! хі із е найс бой. хі із срі.
- хелоу, бен! кен ю сі зет бьод ін. зе трі?
- єс, ай кен. іт із грін.]

Урок 45. Дата

Домашнє завдання:

1) Вивчити нові слова:
- a toy box [е той бокс] –коробка для іграшок
- a toy soldier [е той солдже] – солдатик
- a ballerina [е белеріне] – балерина
- find [фаінд] – знаходити

2) Виконати вправу для читання на ст. 95: тренуватися читати слова й речення англійською мовою:
[йо: гьол, бьод, вьод, хьо, бьоздей

1) зіс із е гьол. хьо нейм із джейн. іт із джейнз бьоздей тудей. ші із хепі. зет із хьо той. іт із е грін бьод. зе бьод кен флай.

2) – із іт джейнз бьоздей тудей7
- єс, іт із.
- хау олд із джейн?
- ші із ейт.
- хау із ші?
- ші із хепі!]
3) Виконати вправу на ст. 95: розповісти, де знаходяться різні предмети за зразком: The doll is in 2B, 2C and 1C. [зе дол. із ін ту бі, ту сі енд ван сі] – Лялька знаходиться в (квадраті) 2B, 2C і 1C.

Урок 46. Дата

Домашнє завдання:

1) Потренуватися ставити запитання за зразком: What about his ball? – Як щодо його м’яча?

2) Повторити англійську абетку, навчитися добре її розповідати по пам’яті, тренуватися писати буквені диктанти.

Комментарии