Домашні завдання з англ. мови у 2 класі на листопад

Урок 17. Дата

Домашнє завдання:

1)Вивчити нові слова й фрази:
- a cassette [е кесет] – касета
- a bird [е бьод] – птах
- a cat [е кет] – кіт
- go [гоу] – іти
- listen [лісен] – слухати
- take [тейк] – брати
- Is this a…? [із зіс е] – Це…?
- Yes, it is. [єс, іт із] – Так.
- No, it is not. [ноу, іт із нот] – Ні.

2)виконати вправи на ст. 40 підручника:
- потренуватися ставити запитання Is this a…? [із зіс е] – Це…? і давати короткі відповіді на нього Yes, it is. [єс, іт із] – Так, No, it is not. [ноу, іт із нот] – Ні.

3)вивчити букви Nn [ен], Oo [оу];

4)прописати два рядки букви Nn, Oo у.зошиті.

Урок 18. Дата

Домашнє завдання:

1)Вивчити нові слова:
- a word [е вод] – слово
- a dog [е дог] – собака
- a TV-set [е тіві-сет] – телевізор
- a computer [е комп’юте] – комп’ютер

2)потренуватися ставити загальні запитання, наприклад Is this a dog? [із зіс е дог] – Це собака? і давати короткі та повні стверджувальні Yes, it is. It is a dog. [єс, іт із. Іт із е дог] і заперечні No, it is not. It is not a dog. [ноу, іт із нот. Іт із нот е дог] відповіді на них.

3)вивчити букву Dd [ді];

4)прописати два рядки букви Dd у зошиті.

Урок 19. Дата

Домашнє завдання:

1)вивчити нові слова:
- repeat [ріпіт] – повторювати
- write (down) [райт (даун)]– записувати
- close [клоуз] – закрити

2)потренуватися утворювати множину іменників:
-Більшість іменників англійської мови утворюється шляхом додавання закінчення –s до слова. При цьому артикль а зникає, наприклад:
a dog [е дог] собака– dogs [догз] собаки.

3)вивчити букву Ee [і];

4)прописати два рядки букви Ee у зошиті.

Урок 20. Дата

Домашнє завдання:

1)повторити весь вивчений матеріал.
-Пригадати всі вивчені за темою слова й фрази, потренуватися ставити вивчені запитання й давати відповіді на них.

2)повторити вивчені букви (ст. 46 підручника)
Можна потренуватися писати буквені диктанти або зробити картки із вивченими буквами і пограти в таку гру: дорослий називає букву, а дитина шукає її серед карток і показує або викладає в ряд.

Урок 21. Дата

Домашнє завдання:

1)вивчити нові слова:
- new [н’ю] – новий
- old [оулд] – старий
- happy [хепі] - щасливий
- sad [сед] – сумний
- Good afternoon! [гуд афтенун] – Доброго дня!

2)потренуватися утворювати присвійний відмінок іменника:
Присвійний відмінок іменника в однині утворюється шляхом додавання до імені або прізвища людини апострофа й закінчення – s, наприклад:
Bill’s cat [білз кет] – кіт (чий?) Біла
Kate’s dog [кейтс дог] – собака (чий?) Кейт

3)вивчити букву Mm [ем];

4)прописати два рядки букви Mm у.зошиті.

Урок 22. Дата

Домашнє завдання:

1)вивчити нові слова:
- picture [пікче] – малюнок
- nice [найс] – гарний
- funny [фані] – веселий
- big [біг] – великий
- small [смол] – малий

2)виконувати вправи на ст. 50:
У першій вправі треба скласти словосполучення за малюнками, користуючись словами із рамки, наприклад: a nice picture [е найс пікче] – гарна картина.
Для виконання другої вправи слід використати правило утворення речень з іменниками у множині. Див. табличку на ст. 49 підручника. Для утворення такого типу речень слід іменник-підмет поставити у множині, а слово зв’язку is замінити на are, наприклад:
A book is new. [е бук із н’ю] – Books are new. [Букс а н’ю]. – Книга нова. – Книги нові.

3)вивчити букву Bb [бі];

4)прописати два рядки букви Bb у.зошиті.

Урок 23. Дата

Домашнє завдання:

1)вивчити нові слова:
- black [блек] – чорний
- white [вайт] – білий
- snow [сноу] – сніг
- snowman [сноумен] – снігова баба
- tree [трі] – дерево
- park [пак] – парк
- Let’s [летс] – Давай(те)

2)виконувати вправи на ст. 52:
У першій вправі треба утворити стверджувальні і заперечні речення з іменниками у множині. У заперечному реченні після зв’язки are ставиться заперечна частка not, наприклад:
The books are new. [зе букс а н’ю] – Книжки нові.
The books are not old. [зе букс а нот оулд] – Книжки не старі.

У другій вправі слід запропонувати виконати дію, зображену на малюнку, починаючи фразу словом Let’s і додаючи дієслово, наприклад:
Let’s go! [летс гоу] – Давай(те) підемо!

3)вивчити букву Аа [ей];

4)прописати два рядки букви Аа у зошиті.

Урок 24. Дата

Домашнє завдання:

1)вивчити нові слова:
- balloon [балун] – повітряна кулька
- help [хелп] – допомогати
- decorate [декерейт] – прикрашати
- Chritmas tree [крісмес трі ] – різдвяна ялинка

2)Вивчити вірш на ст. 54:
[- ду ю сі зет фані мен?
хіз е ріал джентелмен
хі кен сей хелоу ту ю
хау а ю?, хау ду ю ду?

-йес, ай сі зет фані мен.
лет ас сей зіс водз еген.
хай! хелоу! хау ду ю ду…
- хей, гуд монін! хау а ю?!!]

3)Вивчити букву Rr [а];

4)Прописати букву Rr в зошиті.

Комментарии