Домашні завдання з англійської мови у 2 класі (на жовтень)

Урок 9. Дата

Домашнє завдання:

1)вивчити слова й фрази уроку:
-mummy [мамі] – мама
-daddy [деді] – татко
-sister [сісте] – сестра
-brother [бразе] – брат
-grandma [грендма] – бабуся
-grandpa [грендпа] – дідусь
-family album [фемілі елбем] – сімейний альбом
-Who is this? [ху із зіс] – Хто це?

2)вивчити пісню на ст. 22.
[Кам енд міт Кам енд міт Кам енд міт
Май фемілі! Май фемілі! Май фемілі
Мамі, деді, Мамі, деді, Грендма енд грендпа
Май бразе енд мі! Май сісте енд мі! А камін фо ті!]

3)Принести фотокартки своїх родичей (мами, тата, рідних брата, сестри, бабусі, дідуся).

Урок 10. Дата

Домашнє завдання:

1) повторити весь вивчений матеріал.

2) приготувати невеличку розповідь про себе за зразком:

Hello! My name is…(ім’я дитини). I am seven. I live in Ukraine. I am fine. And you?

[Хелоу! Май нейм із… . ай ем севн. Ай лів ін юкрейн. Ай ем файн. Енд ю?]

(Привіт! Мене звати … . Мені сім років. Я живу в Україні. Я в доброму настрої. А ти?)

Урок 11. Дата

Домашнє завдання:

1)вивчити слова й фрази уроку:
-a pencil [е пенсіл] - олівець
-a copybook [е копібук] - зошит
-a flower [е флауе] - квітка
-children [чілдрен] – діти

2) потренуватися утворювати речення із конструкцією This is… . Наприклад: This is a flower. [Зіс із е флауе] – Це квітка.

3) вивчити букву Ii [ай]

4)прописати два рядки букви Ii у зошиті.

Урок 12. Дата

Домашнє завдання:

1)вивчити слова й фрази уроку:
-a pen [е пен] - ручка
-a bag [е бег] - сумка
-a shelf [е шелф] - полиця
-a book [е бук] - книга
-a chair [е чеа] - стілець
-What is this? [Вот із зіс?] – Що це?

2)вивчити букву Ss [ес];

3)прописати два рядки букви Ss у зошиті.

Урок 13. Дата

Домашнє завдання:

1)
вивчити слова й фрази уроку:
-sit down [сіт даун] – сідай(те)
-open [оупен] – відкрий(те
-draw [дроу] – малюй(те)
-look [лук] – дивись(дивіться)
-What is that? [Вот із зет?] – Що то?
-That is a… [Зет із е…] – То…

2)виконати вправи на ст. 29 підручника:
Вправа 1. Діти повинні вміти ставити запитання What is this? [вот із зіс] What is that [вот із зет] і давати відповіді на них, використовуючи відповідну конструкцію This is …[зіс із…] – Це… або that is…[зет із] – То…, наприклад: This is a pen. [зіс із е пен] – Це ручка. That is a pencil.[зет із е пенсіл] – То олівець.

3)вивчити букву Hh [ейч];

4)прописати два рядки букви у Hh.зошиті.

Урок 14. Дата

Домашнє завдання:

1)вивчити слова уроку:
-in [ін] – в, у
-on [он] - на
-under [анде] – під
-a pencilbox [е пенсібокс] - пенал

2)виконати вправe на ст. 31 підручника (скласти якомога більше речень за малюнком):
Речення складаються за такою схемою:
Слово в однині (іменник) + слово-зв’язка is+ 1 із прийменників (in, on, under) + артикль the + слово (іменник), наприклад:
A pencil is in the pencilbox. [е пенсіл із ін зе пенсілбокс] – Олівець у пеналі.

3)вивчити букву Tt [ті];

4)прописати два рядки букви у Tt у.зошиті.

Урок 15. Дата

Домашнє завдання:

1)повторити слова за темою;

2) вивчити й потренуватися говорити фрази уроку:
- Where is a…? [веа різ е] – Де…?
- It is in/on/under the… [Іт із ін/он/анде зе] – Він/вона/воно в/на/під…
Наприклад:
-Where is a book? [веа різ е бук] – Де книга?
-It is under the table. [іт із анде зе тейбл] – Вона під столом.
Зверніть увагу! Особовий займенник it вживається замість будь-якого слова в однині (крім назв людей) і перекладається українською мовою як він, вона, воно.

3) виконати вправи на ст. 33 підручника:
Вправи виконуються аналогічно завданню 2.

4)вивчити букву Gg [джі];

5)прописати два рядки букви у Gg у.зошиті.

Урок 16. Дата

Домашнє завдання:

1)вивчити нові слова:
-classsrom [класрум] – класна кімната, клас
-school [скул] – школа
-teacher [тіче] – учитель
-his [хіз] – його
-her [хьо] – її

2)потренуватися утворювати речення із займенниками my, his, her, наприклад:
-My name is Bill. [май нейм із біл] – Мене звати Білл.
-Her name is Kate. [хьо нейм із кейт] – Її звати Кейт.
-His name is Nick. [хіз нейм із нік] – Його звати Нік.

3)повторити вивчені букви.

Комментарии