Домашні завдання з англ. мови у 2 класі на січень

Урок 33. Дата

Домашнє завдання:

1)вивчити нові слова:
-a mouse [е маус] – миша
-mice [майс] – миші
-a radio [е редіо] – радіо
-a toy house [е той хауз] – ляльковий будинок
-It is lovely! [іт із лавлі] – Який милий!

2)Вивчити букву Pp [пі].

3)Прописати букву Pp у зошиті.

4)Виконати вправу для читання на ст. 69: тренуватися читати слова англійською мовою
[із, хіз, іт, сіт, ін, тім, біг, мілк, біл]

Увага! Транскрипція українською мовою написана тільки для батьків, щоб ви мали змогу перевірити своїх дітей. Дітям її не показувати, не давати на уроки й не писати, інакше вони ніколи не навчаться читати англійською мовою!

Урок 34. Дата

Домашнє завдання:

1)вивчити нові слова:
-a doll [е дол] – лялька
-a bed [е бед] – ліжко

2)Вивчити букву Kk [кей].

3)Прописати букву Kk у зошиті.

4)Виконати вправу для читання на ст. 71: тренуватися читати слова й речення англійською мовою:
[он, нот, дог, дол, том
хі
хі із тім. хі із нот біг.
іт із хіз дог. іт із біг.
іт із е дол. іт із нот е дог]

5)Вивчити пісню на ст. 71:
[зіс із май пауз,
зіс із зе до!
зе віндоус а клін
енд со із зе фло]

Урок 35. Дата

Домашнє завдання:

1)вивчити нові слова:
-a fish [е фіш] – риба
-a frog [е фрог] – жаба
-swim [свім] – плавати
-jump [джамп] – стрибати
-run [ран] – бігати
-can [кен] – уміти, могти.

2)Вивчити букву Uu [ю].

3)Прописати букву Uu у зошиті.

4)Виконати вправу для читання на ст. 73: тренуватися читати слова й речення англійською мовою:
[е: бег, дед, кен, ен, сем, енд, стенд
1) ші
ші із ен. ші кен ран енд ші кен свім
кс: мекс, сікс, бокс
2) хі із нот тім. хі із мекс]
5) Потренуватися утворювати речення з модальним дієсловом can [кен], де на першому місці – підмет (хто? що?), на другому – модальне дієслово can [кен], а на третьому – смислове дієслово, наприклад: I can run [ай кен ран] – Я умію бігати.

Урок 36. Дата

Домашнє завдання:

1)вивчити нові слова:
-fly [флай] – літати
-climb [клаім] – вилазити.

2)Вивчити букву Ff [еф].

3)Прописати букву Ff у зошиті.

4)Виконати вправу для читання на ст. 75: тренуватися читати слова й речення англійською мовою:
[1) біг бег біг бокс
Біг дог біг фрог
з : зе, зіс, зет
2) зіс із мекс. Зет із тім.
3) зіс із е фрог. Зет із е бокс. Зе фрог із он зе бокс. Іт із енз бокс.
4) зіс із е дол. зет із е бег. Зе дол із ін зе бег. Зет із Джейнз бег. Іт із біг]

5)Тренуватися ставити запитання із модальним дієсловом can:Can you jump?[Кен ю джамп] і давати короткі відповіді на нього: стверджувальну Yes, I can. [йес, ай кен] - Так. Або заперечну No, I cannot. [ноу, ай кен нот] – Ні.

Урок 37. Дата

Домашнє завдання:

1)вивчити нові слова:
-swing [свін] – гойдатися
-a chimp [чімп] – шимпанзе
-a horse [е хос] – кінь

2)Вивчити букву Jj [джей].

3)Прописати букву Jj у зошиті.

4)Виконати вправу для читання на ст. 77: тренуватися читати слова й речення англійською мовою:
[ е: тен, севн, шелф, ред, бед, йес
1) тен долз 2) – іс зіс е шелф?
тен біг долз - йес, іт із.
севн боксіз - із зет е бег?
севн біг боксіз - йес, іт із
сікс фрогз
сікс біг фрогз]

5)Тренуватися утворювати заперечні речення із модальним дієсловом can. Вони утворюються за таким принципом: заперечна частка not ставиться після дієслова can, наприклад: I can run. – I cannot run. [ай кен ран. – ай кен нот ран] – Я умію бігати. – Я не умію бігати. Скорочена форма: cannot=can’t [кен нот - кант] I cannot run.=I can’t run. [ай кен нот ран. – ай кант ран]

Урок 38. Дата

Домашнє завдання:

1)вивчити нові слова:
-a show [е шоу] – вистава
-a costume [е кост’юм] – костюм

2)Вивчити букву Qq [к’ю].

3)Прописати букву Qq у зошиті.

4)Виконати вправу для читання на ст. 80: тренуватися читати слова, словосполучення й речення англійською мовою:
[а: ап, стенд ап, ран, джамп, кап, мам

мамз ред кап
енз біг дол
мекс біг бокс

1) зіс із е ред кап. зе ред кап із он зе шелф. зе мілк із ін зіс кап.
2) зіс із ен. зет із енз дед. ен із севн. ен кен свім]

5)Вивчити пісню на ст. 79
[ай ем е хос! ай ем е хос!
енд ай кен джамп, оф кос!
лук ет мі! лук ет мі!
айм е кет! айм е кет!
енд ай кен клаімб лайк зет!
лук ет мі! лук ет мі!
айм е фіш! айм е фіш!
енд ай кен свім, спліш спліш!
лук ет мі! лук ет мі!
айм е чімп! айм е чімп!
енд ай кен клаімб енд свін!
лук ет мі! лук ет мі!]

Комментарии